Een kleine uitleg over hoe 'Les Galeries Modernes' werkt.

Hier op Les Galeries Modernes kan men een aantal dingen vinden. Er zijn links naar benodigdheden voor kunstenaars, er zijn links naar galeries en tentoonstellingen. Maar er komt meer, er komt een mogelijkheid om tweedehands schilderstukken te koop aan te bieden. Op dit moment wordt gewerkt aan een systeem om van het werk van kunstenaars een digitale versie aan te bieden om te gebruiken als screensavers of als bureaublad. Uiteraard komt het in diverse formaten, voor de iPad en iPhone. De software voor het maken van screensavers is nog in de planning en er is nog geen lijst gemaakt met alle verschillende beeldformaten en uitsneden die nodig zijn. Er wordt aan gewerkt.

Kunstenaars

Beeldend kunstenaars kunnen foto's van hun werk aanbieden als gratis of betaalde download. Uiteraard blijft het oorspronkelijke werk ten allen tijde het intellectueel eigendom van die kunstenaar. Les Galeries Modernes is slechts het doorgeefluik om het werk een breder publiek te geven. 

Galerieën 

Voor vernissages kan een tijdelijke pagina op Les Galeries Modernes worden gevraagd. Voor gewone tentoonstellingen en ook voor galerieën kan een permanente pagina worden gevraagd. En het mooie is daty àlle pagina's bij toerbeurt op de voorpagina van Les Galeries Modernes komen, dus er is een gelijkmatige aandacht voor iedereen.

De kosten

Het ligt in de bedoeling dat er commerciële advertenties komen op GalMod.nl en dat daarmee alle onkosten betaald kunnen worden. Uiteraard gaat de opbrengst van de verkoop van foto's van kunstwerken voor desktop-afbeeldingen in zijn geheel naar de kunstenaar. Over de verkochte originele kunstwerken die dankzij de bemiddeling van GalMod.nl zijn verkocht wordt vooralsnog geen provisie berekend. In het voorjaar van 2020 zijn er nog geen adverteerders omdat er nog geen kijkers zijn. In de loop van het jaar moet er publiciteit komen. En tot die tijd kunnen alleen gratis afbeeldingen worden aangeboden. 

De Vanhetgoor Stichting

Het vanhetgoor logo

Het vanhetgoor logo

De website GalMod.nl / Les Galeries Modernes is een initiatief van de Vanhetgoor Stichting en deze heeft als doel het beheren en in stand houden van informatie. De stichting heeft geen ANBO-status omdat alles particulier wordt gefinancierd, daarom worden er geen jaarcijfers gepubliceerd. De stichting heeft geen bankrekening waarop door het publiek giften kunnen worden gestort. 

Aanmelden

Het aanmelden van galerieën, kunstenaars en tentoonstellingen kan per e-mail. Het aanbieden van foto's van kunst en het opgeven van kunstenaars voor het maken van een eigen pagina op Les Galeries Modernes kan ook per e-mail. Echter let wel op dat de inzender ook de rechthebbende moet zijn. Alle foto's zullen worden voorzien van EXIF-informatie zodat altijd de herkomst kan worden herleid. De inzender verleent aan Les Galesries Modernes / GalMod.nl het recht om deze illustraties kostloos de bezoekers aan te bieden. 

Voorjaar / Zomer 2020,

Vanhetgoor - webmaster van Les Galeries Modernes.

Een typo gevonden? Selecteer het a.u.b. en toets Ctrl + Enter
The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.